Over Psychiatrie Bouwman

Bouwman Psychiatrie is een behandelcentrum in Almere en Lelystad waar men terecht kan voor behandeling van lichte tot matige psychische problemen (basis GGZ Chronisch) tot aan specialistische GGZ behandeling bij zwaardere psychische problemen voor volwassenen.

Het behandelteam bij Bouwman bestaat uit een team conform multidisciplinaire richtlijnen: een Psychiater, een GZ Psycholoog, GGZ-Agogen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, een arts en Maatschappelijk Werkers. Bovendien werken wij met ervaringsdeskundigen.

Neem contact met ons op

Samen maken we het verschil
In de volwassenen-GGZ maken wij gebruik van de ‘kindcheck’; Dit staat voor alertheid voor de opvoedsituatie van de kinderen, waarbij tijdens de behandeling van ouders is er structureel aandacht voor kwetsbare kinderen. Vaak is er sprake is van een erfelijke component: bij Bouwman Psychiatrie is het daarom mogelijk door volledig ontschot te werken een totaalaanbod te bieden binnen het GGZ domein, zowel voor ouders als kind.

Basis GGZ Chronisch

Specialistische GGZ

Professionals