Over Psychiatrie Bouwman

Bouwman Psychiatrie is een behandelcentrum in Almere en Lelystad waar men terecht kan voor behandeling van lichte tot matige psychische problemen (basis GGZ) tot aan specialistische GGZ behandeling bij zwaardere psychische problemen voor volwassenen. Sinds 1-1 2019 is er ook ambulante zorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie, welke wordt geboden door een multidisciplinair team.

Het behandelteam bij Bouwman bestaat uit een team conform multidisciplinaire richtlijnen: een psychiater, meerdere GZ psychologen, orthopedagoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werker, jeugd- en gezinsprofessionals en een pedagoog. Daarnaast werken wij samen met een netwerk van ervaringsdeskundigen.

Neem contact met ons op

Samen maken we het verschil
In de volwassenen-GGZ maken wij gebruik van de ‘kindcheck’; Dit staat voor alertheid voor de opvoedsituatie van de kinderen, waarbij tijdens de behandeling van ouders is er structureel aandacht voor kwetsbare kinderen. Vaak is er sprake is van een erfelijke component: bij Bouwman Psychiatrie is het daarom mogelijk door volledig ontschot te werken een totaalaanbod te bieden binnen het GGZ domein, zowel voor ouders als kind.

Jeugd

Basis GGZ

Specialistische GGZ

Professionals