Over Psychiatrie Bouwman

Bouwman Psychiatrie is een behandelcentrum in Almere en Lelystad waar men terecht kan voor behandeling van lichte tot matige psychische problemen (basis GGZ Chronisch) tot aan specialistische GGZ behandeling bij zwaardere psychische problemen voor volwassenen.

Het behandelteam bij Bouwman bestaat uit een team conform multidisciplinaire richtlijnen: een Psychiater, een GZ Psycholoog, GGZ-Agogen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, een arts en Maatschappelijk Werkers. Bovendien werken wij met ervaringsdeskundigen.

Missie:

  1. Bouwman Psychiatrie B.V. wil cliënten met psychiatrische problemen helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Dit doen wij door het bieden van specialistische psychiatrische behandeling met aandacht voor alle levensgebieden. Ook bieden wij Basis GGZ chronisch. Alle behandeling en zorg die R. Bouwman Psychiatrie B.V. verleent, heeft als doel dat de cliënt weer grip op zijn leven krijgt. Onze deskundigheid gaat uit van kracht, mogelijkheden en wensen van de cliënt en zijn omgeving. Wij bieden onze behandeling zo dichtbij en zo kort mogelijk; zo lang en intensief als noodzakelijk.

Visie:

  1. Bouwman Psychiatrie B.V. heeft een eigen(wijze) visie op toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. Of het nu om een korte, snelle effectieve aanpak gaat of om een intensieve behandeling in een langdurig traject, behandelingen geschieden zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Maar wel op een wijze waardoor Bouwman Psychiatrie zich wenst te onderscheiden van de gevestigde GGZ-instellingen. Wij werken namelijk vanuit ons hart en proberen altijd zorgvernieuwend te werken om de zorg voor de kwetsbare cliënten die maatwerk nodig hebben, te kunnen bieden.

Bij Bouwman Psychiatrie hechten wij naast de psychiatrische behandeling, veel waarde aan herstel ondersteunende zorg en presentie.

Natuurlijk draagt de medische behandeling bij Bouwman Psychiatrie daar voor een groot deel aan bij. Maar er is meer: door het bieden van herstel ondersteunende zorg en presentie, willen we cliënten helpen te leren leven met hun beperkingen en kwetsbaarheden zodat zij weer zo goed mogelijk in de samenleving kunnen functioneren. Daarbij kijken we naar de kracht van de cliënt en de mogelijkheden die zij hebben. De aanwezigheid van ervaringsdeskundigen in het “Hart” is hier een voorbeeld van.

Bij ons staat de cliënt namelijk altijd centraal.

Het “Hart” is een ontmoetingsruimte binnen ons pand, waar u langs kunt komen om iets te drinken en/of het maken van een praatje.

Specialistische GGZ:

  1. Bouwman Psychiatrie B.V. biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan cliënten (vanaf 18 jaar) met complexe psychiatrische problematiek, bij wie dikwijls ook sprake is van problemen op andere levensgebieden (familie, gezin, sociale omgeving, werk en financiën). Er zijn in Nederland heel wat instellingen die zich gespecialiseerd hebben in één bepaalde klacht. R. Bouwman Psychiatrie B.V. doet dat bewust niet. Wij kiezen ervoor om een breed scala aan klachten en psychische problemen te behandelen. Juist die groep willen wij graag (weer) perspectief en zicht op een beter leven geven. Om dat te bereiken betrekken wij uw sociale netwerk bij de behandeling. Daarnaast zijn u en ook ex-cliënten welkom in onze gezamenlijke ruimte het “Hart” voor een kop koffie en een praatje. Wij zetten naast de reguliere behandeling ook beeldbelmogelijkheden in om waar nodig er laagdrempelig er voor u te kunnen zijn. Daarbij is ons team verrijkt met Hbo-opgeleide ervaringsdeskundigen.

Classificerende diagnoses waarmee u bij ons terecht kunt: complexe PTSS, vroegkinderlijke hechtingsproblematiek in de voorgeschiedenis, dissociatieve identiteitsproblematiek, tic stoornissen, obsessief compulsieve stoornis, stemmingsstoornissen, verslavingsgevoeligheid, persoonlijkheid problematiek, autisme, ADHD. Wij bieden geen klinische opname mogelijkheid.

Basis GGZ Chronisch:

In de basis GGZ chronisch willen wij graag zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de cliënt. We willen in het dagelijkse leven op basis van de wensen van deze cliënten een waardevolle manier van leven creëren. Deze waardevolle manier van leven helpen wij vanuit een vorm van samenleven, met de inzet van vrijwilligers en inzet van ervarings(-des)kundigheid. Het netwerk van deze cliënten zijn evenveel van harte welkom in het hart van onze “Kitchen of Life”.

Met het aangaan van een vanuit basis GGZ-chronisch vormgegeven relatie krijg je in spreekwoordelijke zin de sleutel van onze “Kitchen of Life”. Het is voor jou even als voor ons, en de mensen aan u verbonden, een plek waar u thuis mag zijn. Met elkaar thuis zijn is naar onze visie een belangrijke ondersteunende pijler in een waarde gericht leven. Uiteraard is dit thuis niet een fort waar het verbonden zijn zich moet afspelen. Het is een welkome plek waarnaast dan wel van waaruit er ook ondersteuning geboden kan worden naar andere plekken waar u in uw dagelijkse leven zingeving zoekt.

Basis GGZ Chronisch

Specialistische GGZ

Professionals