Bouwman gaat uiterst zorgvuldig met uw zorgvraag om.

Behandelingen verlenen we alleen volgens de Beroepscode voor Psychiaters en de richtlijnen van onafhankelijke keuringsinstanties voor de GGZ.  Behandelingen verlenen we alleen volgens de Beroepscode voor Psychiaters 

Klanttevredenheid is voor ons een groot goed, waarbij het welzijn van de cliënt altijd voorop staat.
Toch kan het in de praktijk voorkomen dat u een klacht heeft, bijvoorbeeld over een consult bij de psychiater, of in de contacten met een van onze medewerkers of samenwerkingspartners.

Wanneer u een klacht heeft over een medewerker of een samenwerkingspartner van Bouwman, dan kan dit gemeld en besproken worden met de psychiater.
Wanneer u een klacht heeft over de psychiater dan kan dit eerst met de psychiater worden besproken. Mocht dit niet voldoende zijn, dat wil zeggen: de klacht is in uw ogen niet afdoende besproken en er is in uw ogen geen afdoende oplossing geboden, dan kan er schriftelijk een klacht worden ingediend bij onderstaande, onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest

Margreet Spreij
ambtelijk secretaris

Postbus 740771070 BB Amsterdam

Tel.: 020-7885140
E-mail: klachtencie@ggzingeest.nl
of m.spreij@ggzingeest.nl