Bouwman Psychiatrie

Nieuws betreffende het Corona virus

Update 22-12-2020

Naar aanleiding van de nieuwste berichten vanuit de regering:

-Als u klachten heeft van de luchtwegen, koorts (vanaf 38 graden) en veel moet hoesten, blijft u thuis.
-Waar mogelijk worden behandelingen telefonisch of via beeldbellen uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover van tevoren geïnformeerd

Verder gelden voor uw veiligheid en om verspreiding te voorkomen de algemene maatregelen:

-Regelmatig handen wassen.
-Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
-Geen handen schudden.
-Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt.

Bij Bouwman Psychiatrie geldt:

-Niet meer dan vier mensen in één ruimte.
-We houden 1,5 meter afstand
-Wachtruimte beneden 1 persoon.
-In onze huiskamer (‘t Hart) geldt ook de regel van max 4 personen. Ook voor deze ruimte geldt 1,5 meter afstand.

Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijkt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus of van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Basis GGZ Chronisch

Specialistische GGZ

Professionals