Bouwman Psychiatrie

Bouwman Psychiatrie is een behandelcentrum in Almere waar men terecht kan voor een specialistische GGZ behandeling.

Het behandelteam bij Bouwman bestaat uit een team conform multidisciplinaire richtlijnen, te weten een Psychiater, GZ Psycholoog, GGZ-Agogen, Sociaal Psychiatrisch

Verpleegkundigen en Maatschappelijk Werkers. Bovendien werken wij met ervaringsdeskundigen.

LET OP: OP DIT MOMENT HANTEREN WIJ VOOR ONBEPAALDE TIJD EEN STOP OP NIEUWE AANMELDINGEN.

Nieuws betreffende het Corona virus

Update 24 maart 2020

Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen Coronavirus die gisteren werden afgekondigd, heeft Bouwman Psychiatrie vandaag tot de volgende maatregelen besloten die in elk geval gelden tot en met 6 april 2020. We proberen behandelingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Wel zijn wij genoodzaakt een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen.

 • Als u klachten heeft van de luchtwegen, koorts (vanaf 38 graden) en veel moet hoesten blijft u thuis.
 • Waar mogelijk zullen behandelingen telefonisch of via beeldbellen worden uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover van te voren geïnformeerd.
 • Naast de bestaande maatregelen volgen hier nieuwe aanvullende maatregelen die gelden binnen ons gebouw–  Niet meer dan drie mensen in één ruimte (binnen Bouwman)-  We houden 1,5 meter afstand-  Cliënt mag ten hoogste eenmaal per dag één uur aanwezig zijn binnen Bouwman

  – Wachtruimte beneden 1 persoon.

  – ‘t Hart kan een uitzondering zijn, ivm wachtende cliënten. Ook voor deze ruimte geldt 1,5 meter afstand.

Verder gelden voor uw veiligheid en om verspreiding te voorkomen de algemene maatregelen:

 • Regelmatig handen wassen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt.

Gedurende de maatregelen zijn wij in de avond niet geopend. Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Ook de inloop in het Hart is in de avonden niet mogelijk.

 

Inloop in ‘het Hart’ in genoemde weken

Cliënten die gebruikmaken van onze ontmoetingsruimte ‘het Hart’, zijn binnen de geldende richtlijnen vanuit de overheid welkom. D.w.z.: geen fysiek contact en niet naar het Hart als je griepklachten, verkoudheid hebt. Cliënten die tot een aan te nemen risicogroep behoren zullen ook wij aanraden om thuis te blijven. Neem voor u ons ‘Hart’ wil bezoeken, eerst telefonisch contact met ons op!!!

Naast de bestaande maatregelen volgen hier nieuwe aanvullende maatregelen die gelden binnen ons gebouw

–  Niet meer dan drie mensen in één ruimte (binnen Bouwman)

–  We houden 1,5 meter afstand

–  Cliënt mag ten hoogste eenmaal per dag één uur aanwezig zijn binnen Bouwman

– Wachtruimte beneden 1 persoon.

– ‘t Hart kan een uitzondering zijn, i.v.m. wachtende cliënten. Ook voor deze ruimte geldt 1,5 meter afstand.

Omdat de situatie per dag kan veranderen, wordt deze pagina aangevuld als dat nodig is.

Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijkt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus of van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Neem contact met ons op

Samen maken we het verschil
In de volwassenen-GGZ maken wij gebruik van de ‘kindcheck’; Dit staat voor alertheid voor de opvoedsituatie van de kinderen, waarbij tijdens de behandeling van ouders is er structureel aandacht voor kwetsbare kinderen. Vaak is er sprake is van een erfelijke component: bij Bouwman Psychiatrie is het daarom mogelijk door volledig ontschot te werken een totaalaanbod te bieden binnen het GGZ domein, zowel voor ouders als kind.

Basis GGZ Chronisch

Specialistische GGZ

Professionals