Bouwman Psychiatrie

Welkom bij R. Bouwman Psychiatrie. 

Op donderdagmiddag en  vrijdag is er geen receptie, u kunt dan wel een voicemail inspreken of een mail sturen naar administratie@bouwman-psychiatrie.nl. Wij reageren dan zo snel als wij kunnen. 

Aanname

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met ons aannamebeleid.

Wij hebben vanaf nu een stop op aanname.

Wij zullen hier weer communiceren als wij weer mensen kunnen aannemen.

Aanname

Helaas moeten wij, met name door onze capaciteit en de opgelegde zorgkostenplafonds, selectief omgaan met aannemen van nieuwe cliënten.

De aanmeldingen, die wij binnenkrijgen, worden wekelijks door ons beoordeeld op geschiktheid voor Bouwman Psychiatrie.

Wanneer wij u aannemen voor behandeling, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek (intake). Wanneer wij beoordelen dat u niet geschikt bent voor behandeling bij ons wordt dit zowel aan de verwijzer als aan u teruggekoppeld. Indien mogelijk geven wij advies over waar wel aan te melden valt. 

Wij hebben als R. Bouwman Psychiatrie B.V. met elke verzekeraar een contract, behalve bij Eno in 2024.  

Bouwman Psychiatrie is een behandel – en herstelgericht centrum in Almere waar u terecht kan voor behandeling van lichte tot matige psychische problemen tot aan specialistische GGZ- behandeling bij zwaardere psychische problemen, voor volwassenen en jeugd, voor Almere en omgeving. Ervaringsdeskundigheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

Werken vanuit het Hart: want daar klopt het!

Bij Bouwman Psychiatrie hechten wij naast de psychiatrische behandeling, veel waarde aan herstel ondersteunende zorg en presentie.

Natuurlijk draagt de medische behandeling bij Bouwman Psychiatrie daar voor een groot deel aan bij. Maar er is meer: door het bieden van herstelondersteunende zorg en presentie, willen we mensen helpen te leren leven met hun beperkingen en kwetsbaarheden zodat zij weer zo goed mogelijk in de samenleving kunnen functioneren. Daarbij kijken we naar de kracht van mensen en de mogelijkheden die zij hebben. De aanwezigheid van ervaringsdeskundigen in het “Hart” is hier een voorbeeld van. 

Bij Bouwman Psychiatrie werken wij vanuit ons hart. Niet alleen op persoonlijk gebied. Het “hart” is ook een ruimte binnen onze praktijk.

Hier komen zowel cliënten behandelaren als professionals en ervaringsdeskundigen samen. Hier kan op laagdrempelige wijze gewerkt worden aan herstel en het opbouwen van bouwgrond. Zonder veilige bouwgrond, zal de fundering nooit stevig staan. Het is een plek waar verbinding is: minder formeel, maar waar altijd oprechte aandacht is. We eten hier samen, we luisteren hier naar muziek. Ook een bibliotheek is aanwezig en in het Hart worden de nodige activiteiten gedaan. Hiervoor is geen afspraak nodig, geen vooraankondiging. (natuurlijk moeten we in deze tijd wel letten op Corona)

Info en werkwijze

Wat we doen

Bouwman Psychiatrie is een behandelcentrum in Almere  waar men terecht kan voor behandeling…

Werkwijze

Bouwman Psychiatrie heeft een eigen(wijze) visie op toegankelijke geestelijke gezondheidszorg.  

Aanmelding en wachttijden

Wij vinden het belangrijk om de behandeling binnen een aanvaardbaar termijn te starten. Praktisch betekent dit…

Vergoeding

De kosten van S-GGZ en B-GGZ bij R. Bouwman Psychiatrie B.V. zijn onderdeel van het basispakket van elke…

Klachtenprocedure

Een oud spreekwoord luidt: Een klacht is een cadeau. Omdat wij niet in de commerciële dienstverlening zitten, 

Kwaliteitsstatuut

U vindt hier ons kwaliteitsstatuut. 

Specialistische GGZ

U kunt door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist naar Bouwman Psychiatrie voor specialistische GGZ…

Angst, depressie, trauma, adhd of autisme, kunnen een forse druk leggen op het leven van alledag.

Maak gebruik van ons contactformulier.

Als u klachten heeft van de luchtwegen, koorts (vanaf 38 graden) en veel moet hoesten, blijft u AUB thuis.