Specialistische GGZ

U kunt door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist naar Bouwman Psychiatrie voor specialistische GGZ behandeling worden doorverwezen indien behandeling binnen de basis GGZ niet toereikend is en er sprake is van zwaardere psychiatrische problematiek. 

Het betreft dan vaak complexe zorg die niet binnen de zorg van de basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde behandeling nodig is. 

Daar waar mogelijk, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar ambulante behandeling.