Specialistische GGZ

U kunt door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist naar Bouwman Psychiatrie voor specialistische GGZ behandeling worden doorverwezen indien behandeling binnen de basis GGZ niet toereikend is en er sprake is van zwaardere psychiatrische problematiek. 

Het betreft dan vaak complexe zorg die niet binnen de zorg van de basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde behandeling nodig is. 

Daar waar mogelijk, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar ambulante behandeling.

Sinds 1 april 2017 is er géén doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt doorverwezen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Als de behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet (meer) nodig is, wordt de patiënt weer terugverwezen naar de huisarts.