Specialistische GGZ

U kunt door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist naar Bouwman Psychiatrie voor specialistische GGZ behandeling worden doorverwezen indien behandeling binnen de basis GGZ niet toereikend is en er sprake is van zwaardere psychiatrische problematiek. 

Het betreft dan vaak complexe zorg die niet binnen de zorg van de basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde behandeling nodig is. 

Daar waar mogelijk, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar ambulante behandeling.

Sinds 1 april 2017 is er géén doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt doorverwezen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Als de behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet (meer) nodig is, wordt de patiënt weer terugverwezen naar de huisarts.

LET OP: OP DIT MOMENT HANTEREN WIJ VOOR ONBEPAALDE TIJD EEN STOP OP NIEUWE AANMELDINGEN.

Inschrijven

    VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

    In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar persoonsgegevens. Denk daarbij aan contactgegevens en Burger Service Nummer (BSN). Deze gegevens worden enkel en alleen door Bouwman Psychiatrie gebruikt voor behandeling en vergoeding. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan andere partijen. Het online aanmeldformulier wordt maximaal 1 week beveiligd en versleuteld opgeslagen in ons online systeem. Hierna zullen de gegevens worden gewist en alleen nog te vinden zijn in een versleutelde offline omgeving. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw privé gegevens ook echt privé blijven.

    Ik ga ermee akkoord dat de gevraagde persoonsgegevens maximaal een week versleuteld worden opgeslagen in een online omgeving

    Geboortedatum *    U schrijft zich in voor: