Specialistische GGZ

U kunt door een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist naar Bouwman Psychiatrie voor specialistische GGZ behandeling worden doorverwezen indien behandeling binnen de basis GGZ niet toereikend is en er sprake is van zwaardere psychiatrische problematiek. 

Het betreft dan vaak complexe zorg die niet binnen de zorg van de basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde behandeling nodig is. 

Daar waar mogelijk, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar ambulante behandeling.

In het geval van Jeugdhulp is er naast de Gemeentelijk georganiseerde toegang tot hulp, ook de directe verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts. 

Sinds 1 april 2017 is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Als de behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet (meer) nodig is, wordt de patiënt weer overgedragen aan de huisarts.

LET OP: VOOR ONZE LOCATIE LELYSTAD HANTEREN WIJ OP DIT MOMENT EEN STOP OP NIEUWE AANMELDINGEN.

Inschrijven

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar persoonsgegevens. Denk daarbij aan contactgegevens en Burger Service Nummer (BSN). Deze gegevens worden enkel en alleen door Bouwman Psychiatrie gebruikt voor behandeling en vergoeding. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan andere partijen. Het online aanmeldformulier wordt maximaal 1 week beveiligd en versleuteld opgeslagen in ons online systeem. Hierna zullen de gegevens worden gewist en alleen nog te vinden zijn in een versleutelde offline omgeving. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw privé gegevens ook echt privé blijven.

Ik ga ermee akkoord dat de gevraagde persoonsgegevens maximaal een week versleuteld worden opgeslagen in een online omgeving

Geboortedatum *


U schrijft zich in voor: