Wat is Basis GGZ?

In de basis GGZ chronisch willen wij graag zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van u. We willen in het dagelijkse leven op basis van uw wensen een waardevolle manier van leven creëren. Dit doen wij door inzet van vrijwilligers en inzet van ervaringsdeskundigheid, behandelaren en andere cliënten. Ook hebben wij binnen ons pand het Hart, waar u altijd welkom bent zonder afspraak.

Op deze manier creëren wij een veilige basis om te groeien en een waardevol leven te krijgen.

De huisarts kan doorverwijzen voor hulp bij psychische problemen naar een zorgaanbieder binnen de basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. Dit is afhankelijk van de mate van de problemen.

Dit is wat de overheid aangeeft:

  • Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Een behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling (e-health) is mogelijk.