Traumazorg 

Presentie als kernwaarde 

Bij Bouwman Psychiatrie geloven we dat ware hulp pas mogelijk is als er werkelijk contact is tussen patiënt en behandelaar. Dat contact begint met ‘aanwezig zijn’ en ‘echt luisteren’. Wij zien het als de kern van onze psychiatrische behandeling om als behandelaar ‘present’ * te zijn. Wij werken daarom vanuit de stelling “Pas als je met iemand bent, kun je er voor iemand zijn!” In onze professie geven wij ‘vanuit ons hart’ vorm aan deze uitspraak. 

Naast deze ‘presentie’ als basis in de behandelkamer is er voor de patiënt, de zorgketen en de behandelaar ook een ‘echte’ ruimte aanwezig. Dat is de fysieke plaats binnen ons gebouw die wij “Het Hart” noemen. In “Het Hart” mag iedereen op een eigen manier ‘thuiskomen’. Patiënt, behandelaar en ook de zorgketen delen en dragen met elkaar het leefklimaat in “Het Hart”; hierbij is Bouwman Psychiatrie eindverantwoordelijke voor de veiligheid van eenieder.  

Levenskunst vraagt niet om de problemen die je ervaart op te lossen, maar om op een jouw passende wijze om te gaan met de problemen die er zijn. 

Vanuit onze presentie ondersteunen wij u om een startpunt, ‘bodem’ te vinden zodat u vanuit uw Eigen Wijsheid ** een pad kunt bewandelen dat bij u past. De manier waarop u dat doet, het ‘hoe’ bepaalt u zelf. Wij zijn er om u te begeleiden naar wat voor u waardevol is.  

Uw eigen kracht van (anders) zijn 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor toegankelijke zorg. Wij dragen ons steentje bij in zorg die dienstbaar is aan levenskwaliteit. Praktisch betekent dit veelal leren leven met dat wat er is. We zien dat complexe problematiek in de GGZ vaak wordt gekoppeld aan complexe expertisebehandelcentra. Hun behandelinsteek is in aanbod erg schaars, wachtlijsten zijn lang, het aanbod is voor het zorgstelsel duur en vraagt voorliggend van de hulpvrager al een basis van hier-en-nu draagkracht. In tegenstelling tot complexe expertisebehandelcentra richten wij ons niet op het behandelen van de problemen-zelf. Wij geloven dat het mogelijk is om, zelfs als er sprake is van trauma of ander lijden, een basis te vinden voor een betekenisvol leven. Dit betekent vaak: het vermogen ontwikkelen om te leren leven met wat er is. Wij hanteren daarom een benadering die zich richt op het ontdekken van uw eigen fundament: een basis waarop u kunt gedijen. Daarbij stellen wij de vraag centraal: “Hoe kunt u zelf verder komen, te midden van alles wat er speelt?” 

Hierbij kan het gaan om allerhande uiteenlopende zaken, zoals: aandachtsproblemen, angsten, onzekerheden, moeilijkheden in sociale interactie, omgaan met overweldigende drukte of omgaan met complex trauma. 

Wij voelen ons dus verantwoordelijk voor toegankelijke zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van uw leven. Wij zijn erop gericht om u te begeleiden naar datgene wat voor u waardevol is, zodat u uw leven op een eigen, zinvolle manier kunt leiden. Eigen Wijsheid transformeert op deze manier naar toepasbare “Levenskunst” *** 

 Toch nog verdere behandeling? 

Als u een steviger bodem gevonden hebt en uw Eigen Wijsheid hebt ‘omarmd’, kunt u vaak op een passende wijze verder zonder verdere behandeling. Mocht u toch nog de behoefte hebben om enkele zaken op te ruimen die te maken hebben met complexe ervaringen in uw leven, dan bestaat de mogelijkheid dat wij u doorverwijzen naar gespecialiseerde centra met grote kennis op het gebied van traumabehandeling – mede omdat u, na het traject dat u inmiddels hebt afgelegd, in de meeste gevallen voldoet aan de aanmeldcriteria voor deze centra. Het starten bij een expertisebehandelscentrum veronderstelt al een zekere draagkracht van u in het hier en nu.  

* Presentie: Presentie is het aandachtig aanwezig zijn in het leven van anderen, met respect voor hun unieke identiteit en ervaringen. Het draait om het oprechte contact en de betrokkenheid bij mensen, waarbij de relatie en het begrip voor de ander centraal staan. In essentie gaat presentie om het delen van het moment en het bieden van een luisterend oor, met als doel de ander te ondersteunen in zijn of haar welzijn. 

** Eigen wijsheid: Eigen wijsheid verwijst naar het unieke inzicht, de ervaringen en de intuïtie die een individu bezit en gebruikt bij het nemen van beslissingen en het vormgeven van zijn of haar leven. Het is het vermogen om persoonlijke kennis en innerlijke leiding te benutten, los van externe normen of verwachtingen. Kortom, eigen wijsheid is het zelfbewuste gebruik van individuele inzichten en intuïtie bij het navigeren door het leven. 

*** Levenskunst: Levenskunst gaat niet over het oplossen van problemen, maar over het op een manier omgaan met de problemen van het leven die voor jou persoonlijk passend is. Levenskunst is de kunst van het leven, waarbij individuen streven naar een betekenisvol en evenwichtig bestaan door bewuste keuzes, reflectie op waarden en het creëren van harmonie in hun ervaringen. Het omvat een persoonlijke benadering van het vinden van levensvreugde en het ontwikkelen van een zinvolle levensstijl. Kortom, levenskunst is het kunstzinnig vormgeven van een vervuld en doelgericht leven.