Basis GGZ Chronisch

In de basis GGZ chronisch willen wij graag zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van deze burgers. We willen in het dagelijkse leven op basis van de wensen van deze burgers een waardevolle manier van leven creëren. Deze waardevolle manier van leven helpen wij vanuit een vorm van samenleven, met de inzet van vrijwilligers en inzet van ervarings(-des)kundigheid. De eigen keten van deze burgers zijn evenveel van harte welkom in het hart van onze “Kitchen of Life”.

Met het aangaan van een vanuit basis GGZ chronisch vormgegeven relatie krijg je in spreekwoordelijke zin de sleutel van onze “Kitchen of Life”. Het is voor jou even als voor ons, en de mensen aan u verbonden, een plek waar u thuis mag zijn. Met elkaar thuis zijn is naar onze visie een belangrijke ondersteunende pijler in een waarde gericht leven. Uiteraard is dit thuis niet een fort waar het verbonden zijn zich moet afspelen. Het is een welkome plek waarnaast dan wel van waaruit er ook ondersteuning geboden kan worden naar andere plekken waar u in uw dagelijkse leven zingeving zoekt.

Inschrijven

    VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

    In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar persoonsgegevens. Denk daarbij aan contactgegevens en Burger Service Nummer (BSN). Deze gegevens worden enkel en alleen door Bouwman Psychiatrie gebruikt voor behandeling en vergoeding. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan andere partijen. Het online aanmeldformulier wordt maximaal 1 week beveiligd en versleuteld opgeslagen in ons online systeem. Hierna zullen de gegevens worden gewist en alleen nog te vinden zijn in een versleutelde offline omgeving. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw privé gegevens ook echt privé blijven.

    Ik ga ermee akkoord dat de gevraagde persoonsgegevens maximaal een week versleuteld worden opgeslagen in een online omgeving

    Geboortedatum *    U schrijft zich in voor: