Vergoeding

De kosten van S-GGZ  bij R. Bouwman Psychiatrie B.V. zijn onderdeel van het basispakket van elke zorgverzekering. Deze kosten worden, volgens wettelijke bepalingen, in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2022 geldt hiervoor het ZorgPrestatieModel. (ZPM) Hiervoor gelden tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Volwassenzorg:

Of en welke vergoeding u krijgt voor de behandeling bij Bouwman Psychiatrie is afhankelijk van de zorgverzekering waar u bent aangesloten.

De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekering is o.a. afhankelijk van;

  • Bij welke zorgverzekering u verzekerd bent.
  • Het soort polis (natura of restitutie) dat u met uw zorgverzekering hebt afgesloten.
  • Uw leeftijd: Bij volwassenen geldt het wettelijk eigen risico voor gemaakte zorgkosten van € 385,- per jaar.
  • De hoogte van uw vrijwillige eigen risico.
  •  

Invoer Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022:

vanaf 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel in. Elke zorginstelling in Nederland die werkt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of de forensische zorg (FZ) moet vanaf dan werken met het zorgprestatiemodel. Dat model regelt de bekostiging van de zorginstellingen en de regelgeving hierover.

Voor u als cliënt bij Bouwman Psychiatrie betekent dat het volgende:

De cliënt merkt dat de nota’s duidelijker zijn. U kunt bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad en hoelang dat duurde;

Het is niet zo dat de zorg zelf anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot uw verzekering, dan kunt u uw vraag sturen naar administratie@bouwman-psychiatrie.nl .

Bent u aangesloten bij een zorgverzekering waar wij een contract mee hebben, dan wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Bent u aangesloten bij een zorgverzekering waar wij géén contract mee hebben, dan adviseren wij u dringend om (vóór aanmelding!) contact met uw zorgverzekering op te nemen, om te vragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Specialistische GGZ 

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekering waar wij een contract voor S-GGZ  hebben, worden de kosten rechtstreeks door ons digitaal gedeclareerd bij uw zorgverzekering, u ontvangt hiervan een bewijs. Uw zorgverzekering betaalt de volledige declaratie aan R. Bouwman Psychiatrie B.V..

Uw zorgverzekering brengt de eventuele wettelijke eigen bijdrage bij u in rekening. 

Voor meer informatie over het Zorgkostenmodel kunt u hier terecht. 

Voor alle informatie over het ZPM klikt u hier.

Angst, depressie, trauma, adhd of autisme, kunnen een forse druk leggen op het leven van alledag.

Maak gebruik van ons contactformulier.