Vergoeding

De kosten van S-GGZ en B-GGZ bij R. Bouwman Psychiatrie B.V. zijn onderdeel van het basispakket van elke zorgverzekering. Deze kosten worden, volgens wettelijke bepalingen, in rekening gebracht in zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC). Hiervoor gelden tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekering van deze DBC’s is o.a. afhankelijk van:

  • Bij welke zorgverzekering u verzekerd bent.
  • Het soort polis (natura of restitutie) dat u met uw zorgverzekering hebt afgesloten.
  • Uw leeftijd: Bij volwassenen geldt het wettelijk eigen risico voor gemaakte zorgkosten van € 385,- per jaar.
  • De hoogte van uw vrijwillige eigen risico.

 

Daarnaast is de hoogte van de nota afhankelijk van de diagnose waar de behandeling op gericht is en de hoeveelheid tijd, zowel directe als indirecte (overleg en verslagtijd) in minuten die uw behandelaar aan de behandeling heeft besteed.

Na definitief beëindigen (en na maximaal 365 dagen) van de behandeling bij R. Bouwman Psychiatrie B.V. worden de totale kosten in kaart gebracht.

Specialistische GGZ en basis GGZ chronisch:

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekering waar wij een contract voor S-GGZ of B-GGZ mee hebben, worden de kosten rechtstreeks door ons digitaal gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering betaalt de volledige declaratie aan R. Bouwman Psychiatrie B.V..

Uw zorgverzekering brengt de eventuele wettelijke eigen bijdrage bij u in rekening.

Angst, depressie, trauma, adhd of autisme, kunnen een forse druk leggen op het leven van alledag.

Maak gebruik van ons contactformulier.