Bouwman Psychiatrie, gevestigd aan Randstad 22 121 , 1316 BW Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.psychiatrie-bouwman.nl, Randstad 22 121 , 1316 BW Almere, tel. 036 202 23 72

De heer J. Flier is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwman Psychiatrie Hij is te bereiken via jorgen@bouwman-psychiatrie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwman Psychiatrie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwman Psychiatrie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwman Psychiatrie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Bouwman Psychiatrie verwerkt ook persoonsgegevens daar deze nodig zijn voor de verwerking in de DBC’s van Medicore. Vanuit Medicore worden de facturen naar uw zorgverzekeraar verstuurd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwman Psychiatrie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwman Psychiatrie) tussen zit. Bouwman Psychiatrie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Medicore, verwerking van de DBC’s, voor de facturatie aan de zorgverzekering

  • Medicore, verwerking van de DBC’s, voor de facturatie aan de zorgverzekering moet worden: Medicore (verwerking van de DBC’s en voor de facturatie aan de zorgverzekering). 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwman Psychiatrie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: Bewaartermijn 15 jaar wettelijk verplicht.

  •  persoonsgegevens: Bewaartermijn 15 jaar wettelijk verplicht wordt: wettelijke verplichte bewaartermijn van 15 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwman Psychiatrie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwman Psychiatrie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

bewerkersovereenkomst moet worden verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwman Psychiatrie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwman Psychiatrie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwman-psychiatrie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bouwman Psychiatrie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  contact autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwman Psychiatrie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op