Basis GGZ

In eerste instantie behandelt een huisarts lichte psychische klachten zelf. Vaak doet hij dat in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ). Indien het gaat om matige tot zware psychische problemen kan de huisarts iemand doorverwijzen naar de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. 

In de basis GGZ worden mensen met lichte tot matige psychische problemen behandeld. De behandelaar is een GGZ-hulpverlener, bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, een psychotherapeut of een verpleegkundig specialist. 

Deze behandeling bestaat uit maximaal 12 gesprekken en mogelijk heeft u daarnaast medicatie nodig. 

Deze behandeling valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat behandeling gewoon wordt vergoed, maar dat er een eigen risico van toepassing is. 

LET OP: VOOR ONZE LOCATIE LELYSTAD HANTEREN WIJ OP DIT MOMENT EEN STOP OP NIEUWE AANMELDINGEN.

Inschrijven

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar persoonsgegevens. Denk daarbij aan contactgegevens en Burger Service Nummer (BSN). Deze gegevens worden enkel en alleen door Bouwman Psychiatrie gebruikt voor behandeling en vergoeding. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan andere partijen. Het online aanmeldformulier wordt maximaal 1 week beveiligd en versleuteld opgeslagen in ons online systeem. Hierna zullen de gegevens worden gewist en alleen nog te vinden zijn in een versleutelde offline omgeving. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw privé gegevens ook echt privé blijven.

Ik ga ermee akkoord dat de gevraagde persoonsgegevens maximaal een week versleuteld worden opgeslagen in een online omgeving

Geboortedatum *


U schrijft zich in voor: