Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 

Verder bent u bij Bouwman Psychiatrie altijd verzekerd van kwalitatief hoogstaande zorg aangezien wij een HKZ Keurmerk hebben.  

Neem contact met ons op

Samen maken we het verschil
In de volwassenen-GGZ maken wij gebruik van de ‘kindcheck’; Dit staat voor alertheid voor de opvoedsituatie van de kinderen, waarbij tijdens de behandeling van ouders is er structureel aandacht voor kwetsbare kinderen. Vaak is er sprake is van een erfelijke component: bij Bouwman Psychiatrie is het daarom mogelijk door volledig ontschot te werken een totaalaanbod te bieden binnen het GGZ domein, zowel voor ouders als kind.

Jeugd

Basis GGZ

Specialistische GGZ

Professionals